องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-979759

​​

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00001
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00241
เดือนก่อน 00461
ปีนี้ 02688
ปีก่อน 03941
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน พฤษภาคม 2567 - 15 พ.ค. 2567(ดู 22) 
  ตรวจสอบยอดเงิน ธนาคารขยะ และผลประกอบการล่าสุด - 5 มี.ค. 2567(ดู 93) 
  เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 4 มี.ค. 2567(ดู 83) 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด พ.ศ.2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 343) 
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2 ต.ค. 2566(ดู 406) 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 - 7 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - 1 พ.ย. 2565(ดู 470) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 15 พ.ย. 2566(ดู 295) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ - 14 พ.ย. 2566(ดู 318) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด - 13 พ.ย. 2566(ดู 318) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 24 ต.ค. 2566(ดู 320) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 ก.ย. 2565(ดู 450) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 ก.ย. 2565(ดู 417) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด - 1 ก.ย. 2565(ดู 491) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ ๘๑-๐๐๔ สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก: 2024-05-23
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร: 2024-05-21
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 5 บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จากที่นานางไมตรี วรพันธ์ ถึง ที่นายวัชพงศ์ แก้วมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดปรับแต่งเรียบ บ้านหนองเป็ด หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ด หมู่ ๖, ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบล และท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปี 2567 (ดู 14)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถินในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 (ดู 48)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 (ดู 10)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 13)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy (ดู 58)

สาระจาก อบต.หนองเป็ด

ฝีดาษลิง ต่างจาก ฝีดาษ อย่างไร (ดู 421)

ตับอักเสบ เฉียบพลันในเด็ก (ดู 414)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [9 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [9 เม.ย. 2567]
  ประกาส และ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  ประกาส และ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9-10 ปีงบประมาณ 2567 : [4 เม.ย. 2567]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 : [2 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร