องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-979759

​​

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00007
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00214
เดือนก่อน 00557
ปีนี้ 02200
ปีก่อน 03941
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ตรวจสอบยอดเงิน ธนาคารขยะ และผลประกอบการล่าสุด - 5 มี.ค. 2567(ดู 44) 
  เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 4 มี.ค. 2567(ดู 38) 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด พ.ศ.2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 304) 
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2 ต.ค. 2566(ดู 366) 
  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - 1 พ.ย. 2565(ดู 415) 
  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2565 - 1 ต.ค. 2565(ดู 382) 
  ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน กันยายน 2565 - 1 ก.ย. 2565(ดู 364) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 15 พ.ย. 2566(ดู 262) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ - 14 พ.ย. 2566(ดู 285) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด - 13 พ.ย. 2566(ดู 280) 
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 24 ต.ค. 2566(ดู 281) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 ก.ย. 2565(ดู 413) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 ก.ย. 2565(ดู 382) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด - 1 ก.ย. 2565(ดู 455) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง e-GP
  จ้างเหมาลอกดินตะกอนร่องระบายน้ำ บ้านยางเดี่ยว หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-02
  ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-001 สายจากรอยต่อคสล.เดิม ? รอยต่อคสล.เดิม ทางไปบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร: 2024-03-25
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ยส.ถ.B1-004 สายจากรอยต่อคสล.เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ? ทางไปบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโธร จังหวัดยโสธร: 2024-03-25
  พัฒนาแห่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ โดยจัดซื้อเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 150 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร: 2024-03-25
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-18

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถินในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 (ดู 12)

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (ดู 10)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (ดู 18)

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบ พ.ศ. 2567 (ดู 17)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy (ดู 18)

สาระจาก อบต.หนองเป็ด

ฝีดาษลิง ต่างจาก ฝีดาษ อย่างไร (ดู 395)

ตับอักเสบ เฉียบพลันในเด็ก (ดู 386)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [9 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [9 เม.ย. 2567]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 : [2 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอง 6 เดือน : [28 มี.ค. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : [28 มี.ค. 2567]
  ประกาศ โอนงบประมาณครั้งที่ 7/2567 : [26 มี.ค. 2567]
  โอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2567 : [26 มี.ค. 2567]
  ประกาศ โอนงบประมาณครั้งที่ 8/2567 : [26 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร