องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

แจ้งปัญหาผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการแก้ไข

พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว... วันที่ 28 ก.พ. 2567 (ดูู 79)

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Re- X ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร... วันที่ 21 ก.พ. 2567 (ดูู 78)

ฝีกอบรมโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะเปียก) ประจำปี 2567

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะเปียก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองเป็ด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปทิตตา ลอยแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด..... วันที่ 20 ก.พ. 2567 (ดูู 4)

ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตตำบลหนองเป็ด

ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน  ในเขตตำบลหนองเป็ด... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 120)

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด นำโดย นายศักดิ์ หนองเป็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากร..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 300)

กิจกรรม big cleaning day

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566  คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเป็ด จัดกิจกรรม  big cleaning day ... วันที่ 7 ก.ค. 2566 (ดูู 187)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 19 เมษายน 2566  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยวิทยากรจาก..... วันที่ 19 เม.ย. 2566 (ดูู 100)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะรูปแบบธนาคารขยะชุมชน

วันที่ 3 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะรูปแบบธนาคารขยะชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์... วันที่ 3 เม.ย. 2566 (ดูู 145)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

อบต.หนองเป็ด จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 63)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566  ณ บริเวณสามแยกกุดกะเหลิบ... วันที่ 3 ม.ค. 2566 (ดูู 142)

ประเพณีจุดไฟตูมกา ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ร่วมกิจกรรมจุดไฟตูมกา ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งต้นตูมกา นักร้องนักแสดง เข้าร่วมกิจกรรม... วันที่ 25 พ.ย. 2565 (ดูู 135)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากกองทุนธนาคารขยะตำบลหนองเป็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นางศิรพัชร์  ขุมเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองเป็ด พร้อมด้วย นางพัชรี แสนจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ นางสาวมยุรา ทองจันดี หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มอบเงินให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ราย นางแก้ว ..... วันที่ 3 พ.ย. 2565 (ดูู 327)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ วัดป่าศิริมังคลาราม บ้านหนองถ่ม ม.7-8

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.หนองเป็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  ณ วัดป่าศิริมังคลาราม บ้านหนองถ่ม ม.7 และ ม.8 จำนวน 300 ต้น... วันที่ 28 ต.ค. 2565 (ดูู 460)

ประชุมกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองเป็ด

เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ประชุมกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับตำบล โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนราชการ ได้แก่ ผอ.รร. ผอ.รพ.สต.  ฝ่ายปกครอง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เจ้าอาวาสวัด และเจ้าหน้าที่ อบต. ที่รับผ..... วันที่ 18 ต.ค. 2565 (ดูู 94)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเป็ด ทั้ง 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคม 2565... วันที่ 8 ส.ค. 2565 (ดูู 333)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และทีม อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 ... วันที่ 25 ก.ค. 2565 (ดูู 181)

อบต.ปันสุข มอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนยากจน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ได้ลงตรวจเยี่ยมตำบลหนองเป็ด พร้อมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฝ่ายปกครอง พร้อมมอบถุงยังชีพ อบต.ปันสุขให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ครอบครัว... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 115)

อบต.หนองเป็ด ลงพื้นที่ทำความสะอาดชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด นำโดยนายศักดิ์ หนองเป็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดชุมชน หมู่ 4 บ้านหนองเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 หมู่ 6 บ้านหนองเป็ด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565... วันที่ 24 พ.ค. 2565 (ดูู 416)

ก่อสร้างธนาคารน้้ำใต้ดิน ม.9 บ้านยางเดี่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ดำเนินการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ม.9 บ้านยางเดี่ยว... วันที่ 24 พ.ค. 2565 (ดูู 143)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยวัดป่าศิลาพร ม.2 บ้านโนนสวาท

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด นำโดยนายศักดิ์ หนองเป็ด นายก อบต.หนองเป็ด คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองเป็ด ทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยวัดป่าศิลาพร ม.2 บ้านโนนสวาท ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝน ให้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 135)