องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 มี.ค. 2565 97
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   30 พ.ย. 542 175
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 พ.ย. 542 169