องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 6

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ปี 2566   9 ม.ค. 2566 35
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส   10 ม.ค. 2565 64
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)   10 ม.ค. 2565 64
เจตจำนงผู้บริหาร   23 ก.ย. 2563 105
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   30 พ.ย. 542 155