องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด


ออนไลน์ : 6

ธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด วันที่ โหลด
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 8 บ้านหนองถ่ม   3 ก.พ. 2565 99
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 1   3 ก.พ. 2565 80
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 2   3 ก.พ. 2565 78
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 3   3 ก.พ. 2565 82
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 4   3 ก.พ. 2565 77
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 5   3 ก.พ. 2565 88
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 6   3 ก.พ. 2565 96
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 7   3 ก.พ. 2565 68
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 9   3 ก.พ. 2565 152
ประชาสัมพันธ์ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   12 พ.ย. 2564 94
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 1 บ้านโต่งโต้น   8 ก.ย. 2564 111
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท   8 ก.ย. 2564 100
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ 3 บ้านโนนค้อ   8 ก.ย. 2564 104
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป็ด   8 ก.ย. 2564 163
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านยางเดี่ยว   8 ก.ย. 2564 93
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด   8 ก.ย. 2564 164
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ่ม   8 ก.ย. 2564 105
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 8 บ้านหนองถ่ม   8 ก.ย. 2564 181
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 9 บ้านยางเดี่ยว   8 ก.ย. 2564 104