องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด


ออนไลน์ : 2

ธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด วันที่ โหลด
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 8 บ้านหนองถ่ม   3 ก.พ. 2565 150
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 1   3 ก.พ. 2565 118
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 2   3 ก.พ. 2565 107
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 3   3 ก.พ. 2565 104
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 4   3 ก.พ. 2565 98
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 5   3 ก.พ. 2565 109
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 6   3 ก.พ. 2565 116
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 7   3 ก.พ. 2565 108
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 9   3 ก.พ. 2565 173
ประชาสัมพันธ์ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   12 พ.ย. 2564 132
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 1 บ้านโต่งโต้น   8 ก.ย. 2564 144
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวาท   8 ก.ย. 2564 131
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ 3 บ้านโนนค้อ   8 ก.ย. 2564 130
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป็ด   8 ก.ย. 2564 187
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านยางเดี่ยว   8 ก.ย. 2564 117
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด   8 ก.ย. 2564 190
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ่ม   8 ก.ย. 2564 153
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 8 บ้านหนองถ่ม   8 ก.ย. 2564 209
บัญชียอดเงินฝากสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตาบลหนองเป็ด หมู่ที่ 9 บ้านยางเดี่ยว   8 ก.ย. 2564 141