องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า1-46   1 ต.ค. 2563 363
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า30-34   1 ต.ค. 2563 226
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า47-51   1 ต.ค. 2563 205
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า52-58   1 ต.ค. 2563 202
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า59-61   1 ต.ค. 2563 332
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)หน้า62-64   1 ต.ค. 2563 217
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   1 ต.ค. 2563 190