องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566   3 เม.ย. 2566 35
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564   31 มี.ค. 2564 143
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน   30 พ.ย. 542 195