องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 22

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979759
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongped.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 045-979759
View : 744