องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด นำโดย นายศักดิ์ .....

5 ก.พ. 2567 18