องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ 4 ก.ย. 2566 260
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 28 ส.ค. 2566 268
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ส.ค. 2566 228
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ส.ค. 2566 244
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 11 ส.ค. 2566 242
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11 ส.ค. 2566 229
ขอบเขตของงาน การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด6 ตัน 6 ล้อ 11 ส.ค. 2566 243
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 17 พ.ค. 2564 341
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 3 ก.พ. 2564 351
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 1 ม.ค. 2564 335
ประกาศผู้ชนะราคาปรับปรุงถนนบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 10 มิ.ย. 2563 388
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 24 ม.ค. 2563 408
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ต.ค. 2562 465
ประกาศผู้ชนะราคาปรับปรุงถนนบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 30 พ.ย. 542 381
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 พ.ย. 542 33