องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   30 มี.ค. 2566 37
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   12 เม.ย. 2565 89
ปกรายงานการติดติดและประเมินผลแผน 2562   30 พ.ย. 542 175
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 1   30 พ.ย. 542 192
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 2   30 พ.ย. 542 194
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 3   30 พ.ย. 542 149
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 4   30 พ.ย. 542 238
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 5   30 พ.ย. 542 152
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 6   30 พ.ย. 542 263
ติดตามแผน 62 ส่วนที่ 7   30 พ.ย. 542 227