องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564   11 มี.ค. 2565 69
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2564   8 มี.ค. 2565 70
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปี 2564   21 ธ.ค. 2564 72
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   29 มี.ค. 2564 108
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   26 พ.ย. 2563 96
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   30 พ.ย. 542 211