องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 เม.ย. 2566 91
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   31 มี.ค. 2566 41
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   31 มี.ค. 2565 90
รายงานผลคะแนน OIT ประจำปี พ.ศ.2564   6 ก.ย. 2564 90
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 191
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 มี.ค. 2564 75
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   9 มี.ค. 2564 80
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   9 มี.ค. 2564 80
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม   9 มี.ค. 2564 74
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส   30 พ.ย. 542 204