องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 เม.ย. 2566 50
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   31 มี.ค. 2566 27
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   31 มี.ค. 2565 78
รายงานผลคะแนน OIT ประจำปี พ.ศ.2564   6 ก.ย. 2564 74
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 178
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   10 มี.ค. 2564 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   9 มี.ค. 2564 70
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   9 มี.ค. 2564 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม   9 มี.ค. 2564 61
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส   30 พ.ย. 542 190