องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566   30 มี.ค. 2566 50
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2565 54
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2563 132
รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน   30 พ.ย. 542 187
รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน   30 พ.ย. 542 164