องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 ม.ค. 2567 11
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน   2 ต.ค. 2566 6
คู่มือการปฏิบัติงาน   30 พ.ย. 542 210