องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   28 มี.ค. 2567 43
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   16 ต.ค. 2566 273
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2565 90
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 ธ.ค. 2564 166
ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 ต.ค. 2564 125
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 มี.ค. 2564 176
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563   30 พ.ย. 542 201