องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

งานกิจการสภา


ออนไลน์ : 7

งานกิจการสภา วันที่ โหลด
นัดประชุมสมัยที่ 3 ปี 2565   25 ส.ค. 2565 22
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยที่ 3 ปี 2565   25 ส.ค. 2565 23
เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2565   1 เม.ย. 2565 22
นัดประชุมสมัยแรก ปี 2565   10 ม.ค. 2565 24
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยแรกปี 2565   10 ม.ค. 2565 26
ประกาศกำหนดสมัยประชุมปี 2565   4 ม.ค. 2565 25
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564   30 ส.ค. 2564 124
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   23 ส.ค. 2564 141
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564   18 ส.ค. 2564 70
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564   15 ก.พ. 2564 163
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2564 152
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี   25 ม.ค. 2564 72
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563   25 ส.ค. 2563 114
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   8 มิ.ย. 2563 168
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2563   26 ก.พ. 2563 167
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี2562   28 ก.พ. 2562 156
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยแรก ประจำปี 2562   30 พ.ย. 542 145
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   30 พ.ย. 542 149