องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566   16 ต.ค. 2566 11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565   7 ต.ค. 2565 39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564   1 ต.ค. 2564 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563   3 พ.ย. 2563 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   30 พ.ย. 542 249