องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565   7 ต.ค. 2565 23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564   1 ต.ค. 2564 95
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563   3 พ.ย. 2563 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562   30 พ.ย. 542 211