องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ก.พ. 2567 19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566   6 ก.พ. 2567 11
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   1 พ.ย. 2565 54
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564   27 ธ.ค. 2564 81
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี 2563   8 ม.ค. 2564 163
รายงานผลรายละเอียดการฝึกอบรม-อบต   30 พ.ย. 542 182