องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   1 พ.ย. 2565 24
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564   27 ธ.ค. 2564 60
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี 2563   8 ม.ค. 2564 129
รายงานผลรายละเอียดการฝึกอบรม-อบต   30 พ.ย. 542 160