องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววารุณี สุภาสัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนรินทร์ หมื่นสาย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร : -


นายทองคำ แก้วมิ่ง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นายธง พันดวง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นายยอดชาย ใจน้อย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นายเจษฎา ดีสตา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นายสนอง ปิตาละเต
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นายแสวง บุญทศ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


นางณัฐกมล แก้วมิ่ง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ


ว่าง


ว่าง


ว่าง