องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   5 ก.พ. 2567 155
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   4 ม.ค. 2567 187
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   4 ธ.ค. 2566 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2566 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยา่ยน 2566   2 ต.ค. 2566 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   4 ส.ค. 2566 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   5 มิ.ย. 2566 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   5 พ.ค. 2566 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2566 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 67
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565   3 ต.ค. 2565 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   2 ก.ย. 2565 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   1 ส.ค. 2565 103
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   4 ก.ค. 2565 154
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 102
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   2 มิ.ย. 2565 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 2565 96
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565   5 เม.ย. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 99
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 ก.พ. 2565 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 91