องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายศักดิ์ หนองเป็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0810614062


นายสว่าง เวฬุวะนารักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0807372203


นายสมจิตร นางาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0878717157


สุจิตรา มหาคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
เบอร์โทร : 0837104948