องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลางภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 21 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมเกรดปรับแต่งเรียบภายในพื้นที่ตำบลหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด 4 ก.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลาหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 4 ก.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด 4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลาหนองเป็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หร้อมติดตั้งโคมไฟ้้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 81 - 0003 สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมุ่ที่ 6 - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด กว่าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นยุง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวนแ ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบลที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๕๕๓๖ จำนวน ๘ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 24 ก.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 24 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) สำหรับติดตั้ง ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเป็ด หมู่ ๔ จากสี่แยกบ้านนายเพียว ใจน้อย - บ้านนายสูญ มิ่งขวัญ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน (สพฐ) และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จากหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ - ที่นายทองแดง เวฬุวนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแว้ดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร เส้นทางระหว่างบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ทางไป บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.81-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีบัญบั้งไฟ ตำบลหนองเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
จ้างเหมารถขบวนแห่บั้งไฟพร้อมบั้งไฟพร้อมประดับตกแต่งสวยงาม จำนวน ๑ คัน และขบวนนางรำ ๓๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566
จ้างโครงการการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวง ยส.ถ. 81 ? 001 สายจากบ้านโนนสวาท หมู่ 2 - บ้านโนนค้อ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายจากที่นายณรงค์ศักดิ์ โสนาคำ ? บ้านนางบุญส่ง ธงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1480 ยโสธร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบล หนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวง ยส.ถ. 81 ? 0012 (สายจากบ้านนายสูณ มิ่งขวัญ - บ้านนายสิงห์ บุญมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ่ม ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายทอง ต้นสาย ? บ้านนายสายยู ชูรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีจำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายบ้านนายอดิศร นางาม ? นางศิริมา เวฬุวนารักษ์ บ้านโนนค้อ สายที่ 2 ทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง ยส.ถ.๘1 ? 002 สายรอยต่อ คสล.เดิม - ที่นายทองแดง เวฬุวนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองถ่ม ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายหน้าบ้าน นางสำรอง แสวงดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายสมศักดิ์ ชาญกล้า ? บ้านนายสมศักดิ์ โพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566