องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566   28 ธ.ค. 2566 20
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   11 ม.ค. 2565 100
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564   11 ม.ค. 2565 94
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   8 ต.ค. 2564 85
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564   21 เม.ย. 2564 167