ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร