องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   12 ต.ค. 2565 40
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน ฯ   1 ต.ค. 2564 61
มาตรฐานทั่้วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล   1 ต.ค. 2564 60
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   1 ต.ค. 2564 59
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   1 ต.ค. 2564 59
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   1 ต.ค. 2564 66
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   1 ต.ค. 2564 56
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   1 ต.ค. 2564 53
การพัฒนาบุคลากร   1 ต.ค. 2564 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   1 ต.ค. 2564 52
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   1 ต.ค. 2564 55
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564   11 ธ.ค. 2563 105
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นฯ-2563   30 พ.ย. 542 220
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเเกี่ยวกับการประเมิน   30 พ.ย. 542 148
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก   30 พ.ย. 542 142
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   30 พ.ย. 542 126
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   30 พ.ย. 542 275