องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ


ออนไลน์ : 2

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วันที่ โหลด
เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององศ์การบริหารส่วนตำบล   16 เม.ย. 2564 168
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององศ์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ประเภทสามัญ   16 เม.ย. 2564 178
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   30 พ.ย. 542 220
ประกาศกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน   30 พ.ย. 542 212