องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย : ศุภกิจ   วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 303
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :