องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   3 เม.ย. 2566 35
การประเมินความเสี่ยง   3 เม.ย. 2566 38
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1   30 มิ.ย. 2563 224
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2   30 มิ.ย. 2563 210