องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 20

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2565 109
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1   4 ม.ค. 2565 90
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)   1 เม.ย. 2564 170
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ รอบ 6 เดือน   30 พ.ย. 542 195