องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2566   3 เม.ย. 2566 25
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2565   15 มี.ค. 2565 87
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564   1 มี.ค. 2564 125
รายงานการอำนวยความสะดวก   30 พ.ย. 542 185