องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 5

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   29 ก.ย. 2566 36
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   29 ก.ย. 2566 15
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ก.ย. 2565 124
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 164
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ก.ย. 2564 109
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15 ธ.ค. 2563 146
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 144
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 152
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   30 ก.ย. 2562 225