องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   5 ม.ค. 2567 19
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 47
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566   8 ม.ค. 2564 118
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 พ.ย. 542 231