องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 20
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566   8 ม.ค. 2564 93
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 พ.ย. 542 195