องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   3 ต.ค. 2566 9
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2565   16 มิ.ย. 2566 87
รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2565   13 มิ.ย. 2566 75
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   15 มี.ค. 2565 96
รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2564   6 ก.ย. 2564 98
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564   2 เม.ย. 2564 132
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   6 ม.ค. 2564 150