องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 23
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 55
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 70
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 59
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 62
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 65
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 62
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 49
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 163
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 185
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 105
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 117
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 114
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 113
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 2325
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 210
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 258
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 333
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 216
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 97
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ   30 พ.ย. 542 439