องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 56
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 95
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 111
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 95
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 115
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 102
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 115
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 82
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 222
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 241
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 149
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 151
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 152
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 158
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 5945
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 277
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 381
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 946
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 332
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 124
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ   30 พ.ย. 542 600