องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 38
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 73
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 94
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 74
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 81
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 81
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 95
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   1 ก.ย. 2564 64
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 187
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 203
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 126
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 136
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 130
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 134
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 4210
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 245
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 297
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 642
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 270
การสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนที่มีต่อการให้บริการ   30 ต.ค. 2563 110
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ   30 พ.ย. 542 535