องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด พ.ศ.2566 2 ต.ค. 2566 259
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2 ต.ค. 2566 324
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 1 พ.ย. 2565 348
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2565 1 ต.ค. 2565 346
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน กันยายน 2565 1 ก.ย. 2565 332
ราคารับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล เดือน สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565 531
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.1 โต่งโต้น 22 พ.ค. 2565 646
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.2 บ้านโนนสวาท 22 พ.ค. 2565 254
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.3 โนนค้อ 22 พ.ค. 2565 249
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.4 บ้านหนองเป็ด 22 พ.ค. 2565 194
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.5 บ้านยางเดี่ยว 22 พ.ค. 2565 181
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.6 บ้านหนองเป็ด 22 พ.ค. 2565 193
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.7 บ้านหนองถ่ม 22 พ.ค. 2565 310
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.8 บ้านหนองถ่ม 22 พ.ค. 2565 243
ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.9 บ้านยางเดี่ยว 22 พ.ค. 2565 237
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 16 พ.ค. 2565 113
ประวัติความเป็นมากุดกะเหลิบ 3 พ.ค. 2565 59
ทะเลอีสานอ่างเก็บน้ำกุดกะเหลิบ 3 พ.ค. 2565 61
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน เมษายน 2565 14 เม.ย. 2565 246
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน เมษายน 2565 15 มี.ค. 2565 177
ลานกีฬาตำบลหนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร 7 มี.ค. 2565 62
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 2565 284
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ม.ค. 2565 210
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 ธ.ค. 2564 58
รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบ INFO 30 ธ.ค. 2564 62
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน ธันวาคม 2564 14 ธ.ค. 2564 164
ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน พฤศจิกายน 2564 12 พ.ย. 2564 228
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา อบต.หนองเป็ด (ผ.ถ./ส.ถ.4/4) 22 ต.ค. 2564 336
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนาย/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด (ผ.ถ./ส.ถ.4/5) 22 ต.ค. 2564 198
ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือ นายก อบต. 8 ต.ค. 2564 165