องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566   9 ต.ค. 2566 9
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   30 มี.ค. 2565 113
ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน   1 มี.ค. 2565 92
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2564 191
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 179
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   30 พ.ย. 542 203