องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล.เดิมบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเป็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 จำนวน 20 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : ศุภกิจ   วันที่ : 15 สิงหาคม 2566   View : 287
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :