องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน กันยายน 2565


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือน กันยายน 2565

ประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กันยายน 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 1   วันที่ : 1 กันยายน 2565   View : 397
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อเปิดให้บริการ การแพทย์แผนไทย  (ดู 653)
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  (ดู 443)
อบต.หนองเป็ดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา  (ดู 390)
ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2563  (ดู 424)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ดู 435)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563  (ดู 455)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ดู 381)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :