องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.1 โต่งโต้น


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ยอดเงินสมาชิกธนาคารขยะ ม.1 โต่งโต้นยอดขายขยะ ม.1 บ้านโต่งโต้น
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 1   วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565   View : 455
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อเปิดให้บริการ การแพทย์แผนไทย  (ดู 576)
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  (ดู 402)
อบต.หนองเป็ดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา  (ดู 344)
ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2563  (ดู 381)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ดู 389)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563  (ดู 393)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ดู 340)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :