องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

Nongped Subdistrict Adminitrative Organization

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 19 เมษายน 2566  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร และพระครูจารุปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองหิน หนองเป็ด 
วันที่ : 19 เมษายน 2566   View : 100